vikingevent

  


 

TB-racet for Vikingeventet i Norge i 2012

Velkommen til TB-racet for Vikingeventet i Norge i 2012!

Racet har flere mål:
Primærmål: Flest tilbakelagte km
Sekundærmål: Ende opp på Vikingeventet
Tertiærmål: Bli flyttet av flest mulig nick

Regler

Vinneren er altså den som tilbakelegger flest antall km, men:

  • Avstanden til eventet ved racets slutt kommer til fratrekk.
  • Antall unike nick som har bidratt til den samlede reiselengden, gir en bonus på 50 km per nick.
  • Innlogging på eventet og fremvisning til racearrangør (GadgetCats) gir en bonus på 100 km.

Ellers gjelder følgende:

  • Hver enkelt TB/GC kan starte hvor som helst etter eierens ønske, men innenfor landets grenser og utenfor Karmøys grenser.
  • Sluttidspunkt er eventdagen, 21. juli 2012 kl. 12.00. Status for deltakende TB-er/GC-er, dvs. daværende posisjon og reiselengde, gjøres opp på dette tidspunktet. Siste bevegelse må altså være logget på geocaching.com innen kl. 12 denne dagen.
  • TB-en/GC-en kan godt allerede være i sirkulasjon, men det er bare tilbakelagt avstand etter at den er offisielt påmeldt racet, som teller.
  • Det er eierens ansvar at TB-en/GC-en utstyres med informasjon på listingen og/eller fysisk på TB-en/GC-en, om at den deltar i dette racet.
  • Racet spores på tb-run.com, etter regelsettet "distance fair". Dette vil si at "dipping" av TB-ene/GC-ene forsåvidt er tillatt, men at bare første reiselengde fra hvert nick regnes med. Samarbeid av den typen at to eller få nick veksler på å "dippe" for å omgå denne regelen, medfører diskvalifikasjon.


Midlertidig resultatliste

Det finnes også en tråd for racet på gcinfo:

TB-race til Vikingeventet i Norge 2012